Упутство за рецензенте

Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је 7 дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију. Образац рецентзентског листа можете преузети овде.

 

Темa броја

ГЕОПОЛИТИКА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
прочитај више
СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА И СОЦИЈАЛНИ РАД
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
прочитај више
Осврти и прикази
прочитај више