Редакција

Издавач:
Институт за политичке студије

Главни и одговорни уредник:
Живојин Ђурић

Заменик главног и одговорног уредника и уредник енглеског издања :
Ђорђе Стојановић

Извршни уредници:
Миша Стојадиновић
Дејана Вукасовић (за енглеско издање)

Редакција часописа:
Милан Јовановић, Дејан Ђурђевић, Јасна Милошевић Ђорђевић, Милош Кнежевић, Ђуро Бодрожић, Живојин Ђурић, Ђорђе Стојановић, Дејана Вукасовић, Миша Стојадиновић

Секретари часописа:
Драган Траиловић, Слађана Младеновић, Младен Лишанин

Савет часописа:
Зоран Аврамовић, Драган Симеуновић, Сретен Сокић, Милан Брдар, Милован Митровић, Зоран Стојиљковић, Радослав Гаћиновић, Драгана Митровић, Миломир Степић, Љубиша Деспотовић

Чланови савета из иностранства:
Mamoru Sadakata, Виталий Шаров, Simon James Critchley, Iver B. Neumann, Anastasia Mitrofanova, Goran Kovacic, Ewa Bujwid-Kurek

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Штампа и слог:
Планета принт d.o.o. Београд

Spisak eksternih recenzenata / List of external peer reviewers
Темa броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ
прочитај више
САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
прочитај више
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више