Контакт

Институт за политичке студије
Светозара Марковића 36, Београд,
Tелефон +381 11 33 49 204, +381 11 30 39 380
redakcija@spmbeograd.rs

Темa броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ
прочитај више
САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
прочитај више
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више