Мисија часописа 

 

 

 

 

 

Данас je већ постало опште место да живимо у времену чија je рефлексивна способност одређивања основних тачака властитог ("епохалног") утемељења веома ограничена. Раније епохе су се организовале и структурисале на основу упоришних тачака чиjа легитимност готово да ниje довођена у питање: владаjуће "слике света" и традиционални нормативни образци служили су дуго и као рационална основа друштвеног организовања и као вредносни орјентири за индивидуални "добар живот". Значај једног полиса, институционализоване вере или монархије начелно нису били проблематични јер су очевидно обезбеђивали стабилност институционалног поретка, односно социjалну интеграцију. Наше доба, међутим, не познаје такве ослонце. Велики модерни идеали слободе, једнакости, солидарности... баш као и вера у прогрес и науку, као да су се истрошили током последњег столећа а да ништа ново, што би их могло заменити ниje се појавило на видику.

Прочитај цео текст

 

Темa броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ
прочитај више
ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
прочитај више
ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
прочитај више