Мисија часописа 

 

 

 

 

 

Данас je већ постало опште место да живимо у времену чија je рефлексивна способност одређивања основних тачака властитог ("епохалног") утемељења веома ограничена. Раније епохе су се организовале и структурисале на основу упоришних тачака чиjа легитимност готово да ниje довођена у питање: владаjуће "слике света" и традиционални нормативни образци служили су дуго и као рационална основа друштвеног организовања и као вредносни орјентири за индивидуални "добар живот". Значај једног полиса, институционализоване вере или монархије начелно нису били проблематични јер су очевидно обезбеђивали стабилност институционалног поретка, односно социjалну интеграцију. Наше доба, међутим, не познаје такве ослонце. Велики модерни идеали слободе, једнакости, солидарности... баш као и вера у прогрес и науку, као да су се истрошили током последњег столећа а да ништа ново, што би их могло заменити ниje се појавило на видику.

Прочитај цео текст

 

Темa броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ
прочитај више
САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
прочитај више
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више